ENERGIA PRE VÁS dlhodobá spolupráca s našou spoločnosťou Vám zaručí zníženie nákladov na energie.

 

INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP K ZÁKAZNÍKOVI

Sadzba za odvod pre Národný jadrový fond. Nariadením vlády č. 426/2010 Z.z. bola od 1.7.2015 upravená sadzba za odvod do NJF na hodnotu 3,21 Eur za každú MWh dodanú koncovému odberateľovi . Tento upravený poplatok bude prvýkrát fakturovaný v auguste 2015.
tlacitko_info
Na Slovenský trh s elektrinou prichádza konkurencia. Boli časy, kedy bolo možné nakúpiť elektrinu len od jedného dodávateľa, ktorý určoval všetky podmienky.  Odberatelia na Slovensku si už môžu vybrať, od koho budú nakupovať elektrinu, čím môžu ušetriť.

Hlavným core biznisom spoločnosti je dodávka a distribúcia elektrickej energie, dodávka a stavba trafostaníc na kľúč a poradenstvo v oblasti elektroenergetiky.

Ceny za prenos a distribúciu elektriny určuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Elektrinu už dnes môžeme nakupovať od rôznych subjektov. Existuje konkurencia a ceny dodávanej elektriny sa stanovujú dohodou zmluvných strán.